Yalla Lotsar

Yalla lotsar finns för dig som är utlandsfödd och blivande mamma eller mamma till små barn i Malmö. Vi jobbar utifrån dina individuella behov och förutsättningar för att stärka dig i rollen som mamma och tillgängliggöra olika samhällsfunktioner.

Syftet är att bidra till ökad egenmakt och möjligheter att skapa ett gott liv genom att minska social isolering, utanförskap, låg tillit till myndigheter och samhället samt att öka antalet barn som är inskrivna i förskolan och öka kunskaper kring det lilla barnets hälsa, lärande och utveckling. De huvudsakliga målen är att stärka föräldrarollen och tillgängliggöra samhällsfunktioner för projektets målgrupp; asylsökande, nyanlända och utlandsfödda kvinnor med barn i åldern 0–6 år.

Yalla lotsar jobbar för ett Malmö med starkare jämställdhet, jämlikhet, inkludering och delaktighet. Lotsarna har egna erfarenheter av migration till Sverige och har kulturell och språklig kompetens från olika länder och områden utanför Sverige.

Vi arbetar med att skapa relationer utifrån tillit, förtroende och respekt, för att du som blivande mamma eller mamma till små barn ska få starkare egenmakt och möjligheter att skapa ett gott liv för dig och dina barn.

Yalla lotsar fungerar som en bro mellan dig och samhället och kan stödja dig med att:

  • Hitta rätt information eller samhällsfunktion utifrån dina behov

  • Stödja dig i kontakt med eller besök hos myndigheter, vården eller andra samhällsfunktioner

  • Bidra till en ökad kunskap om det lilla barnets hälsa, utveckling och lärande

Yalla Lotsar drivs i samverkan med Förskoleförvaltningen Malmö Stad, Svenska kyrkan, Uppsala universitet, Barnrättsinstitutet vid Lunds Universitet.

Kontakt

Samordnare

Anna Lindhe, 0720-908870, anna2@yallatrappan.se