Om Yalla Trappan

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö. Idag har Yalla Trappan ca 50 anställda och tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i våra olika verksamhetsgrenar.

Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att tillvarata den stora kompetens som finns bland Yalla Trappans medarbetare och praktikanter har vi gemensamt skapat en livskraftig och stabil verksamhet präglad av samhörighet och innovationsrikedom.

Yalla Trappan skapar arbetstillfällen genom att sälja våra tjänster till företag och privatpersoner. Vi samverkar även med offentlig sektor för att öka förutsättningarna för inträde i arbetslivet för fler kvinnor. Det gör vi utifrån vår egen framgångsrika modell av "att lära genom att göra".

Yalla Trappans verksamhet genomsyras av kreativitet och hållbarhetstänkande och vi erbjuder våra uppdragsgivare produkter och tjänster av högsta kvalitet.

Genom att anlita oss bidrar du till den sociala hållbarheten i Malmö!

Yalla! Vi lever

Dokumentär om Yalla Trappan från 2018. I dokumentären får du träffa några av Yalla Trappans fantastiska kvinnor och ta del av Yalla Trappans historia.

Producerad av Marcus Lindberg & Peter Malmgren, Mohave Media. Musik: Johan Alexandersson & Niklas Alexandersson, tillsammans med Mahmoud Khaled & Mustafa Siaka Diarra. Mastring: Molle Nifkin. Colorgrade: Eric Ivar Persson

Yalla Trappan – arbetsglädje och systerskap

Kortfilm om Yalla Trappan från 2021. I kortfilmen får du träffa några av Yalla Trappans fantastiska kvinnor och ta del av Yalla Trappans historia.

Kortfilmen är producerad av Glimt Film, på uppdrag av Ensamkommandes förbund med stöd från Arvsfonden.

Historien om Yalla Trappan

Historien om Yalla Trappan är historien om hur en idé tillsammans med ett outtröttligt engagemang får människor och platser att växa. Det är historien om den kraft som en idé kan ge, hur den inspirerar, skapar sammanhållning och gemenskap. Det är också historien om hur en idé som grundar sig i principen om alla människors lika värde sprids både nationellt och globalt. Men mest av allt, är det historien om hur ett fåtal kvinnor i Malmö har skapat en hållbar affärsmodell som levererar vinster i alla led; till individer, familjer, området, staden och samhället i stort.

Bli medlem

Vill Du stödja integrationen i Malmö och bidra till att vår verksamhet fortsätter?
Då är Du välkommen att bli medlem i föreningen Yalla Trappan! Skicka ett mail till kontor@yallatrappan.se, så skickar vi ett inbetalningskort samt ett medlemskort till dig. Du kan även teckna ditt medlemsskap på Yalla Trappans restaurang, von Rosens väg 1 i Malmö.

Medlemsavgiften är:

  • 50 kr för privatperson

  • 120 kr för familjemedlemskap

  • 300 kr för organisationer

Du kan beställa vår bok "Yalla Trappan, så gjorde vi" så skickar vi boken tillsammans med medlemskortet. Bok + porto kostar 350 kronor.

Du kan välja mellan följande:

  • privatperson

  • privatperson + bok

  • familjemedlemskap

  • familjemedlemskap + bok

  • organisation

  • organisation + bok

Föreningens styrelse

Filippa Morfiadakis
Ordförande

Lars Svensson
Kassör

Mirlinda Abazaj
Ledamot

Jeanette Berga
Ledamot

Tom Rodro
Ledamot

Sara Sellin
Ledamot

Stina Tjebbes
Ledamot

Fredrik Björk
Ledamot

Andreas Konstantinidis
Ledamot

Ulla Herbert
Intern revisor

Anna Balkfors
Suppleant

Henrik Nilsson
Suppleant

Tamara Erdinc
Suppleant

Ümran Can
Suppleant

Ann-Christin Hansson, Allrevision AC AB
Revisorer

Föreningens stadgar