Y-allas väg till arbete

Y-allas väg till arbete är ett samarbete mellan Yalla Trappan, Arbetsförmedlingen och Malmö stad. Det övergripande syftet är att verka för ökad sysselsättning och minskat utanförskap för gruppen utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Praktik varvas med teori inom våra verksamheter storkök, lokalvård och sömnad, där vi lägger fokus på branschinriktad svenska. Målet är att närma sig arbetsmarknaden och att stärka individen genom ny kunskap och motivation.

I Y-allas väg till arbete ökar vi deltagarnas självkänsla genom att tillsammans hitta varje enskild individs unika kompetenser, kvaliteter och kunskaper samt utvecklingsområden och möjligheter. Målsättningen och resultat är individuellt anpassade handlingsplaner där deltagare ges motivation och kunskap för att ta sig vidare till anställning eller utbildning.

Kontakt

Anna Rydén 0720 – 80 89 60
anna@yallatrappan.se