Mentorskapsavtal

Vår önskan är att idéerna och metoderna bakom Yalla Trappan ska sprida sig och förverkligas på fler ställen runt om i landet. Utmaningarna kring utanförskap, arbetslöshet och integration är snarlika oavsett om vi bor i Malmö, Umeå, Skövde eller Borås.

Vi hoppas att kunna inspirera fler att våga ta steget och starta arbetsintegrerande sociala företag som kan skapa fler riktiga arbetsgemenskaper och som också bär sina egna kostnader.

Yalla Trappan förenar integration, mångfald, demokrati, delaktighet och arbetsgemenskap. Vackra ord som ofta hörs i högtidliga tal och visionsdokument, men hos oss kan du öppna dörren och stiga in i verkligheten bakom orden. Vi har arbetat i den verkligheten som ett självständigt kvinnokooperativ i Rosengård sedan starten 2010 och de erfarenheter som vi har gjort under resans gång vill vi gärna dela med oss av.

Arbetslivet är en stor och viktig arena för vår identitet och ställs vi utanför den så tappar vi samhörigheten och vårt människovärde krymper. Yalla Trappan ger människor rätten att ingå i ett sammanhang och känna sig behövda och göra nytta. Om samhället berövar människor möjligheten att ingå i ett arbetsliv bygger samhället också in konflikter och problem. I förlängningen får vi stora kostnader för ekonomiskt bistånd och sjukskrivningar men också de kostnader som följer i spåren av personliga tragedier.

För att underlätta för dem som vill starta nya Yalla Trappor har vi tagit fram ett mentorskapsavtal som leder till att verksamheten blir certifierad och får rätt att använda varumärket Yalla Trappan. I avtalet ingår ett startpaket för kunskapsöverföring och handledning som omfattar:

Fyra handlednings och workshopstillfällen under uppstartsfasen på teman som avhandlar finansiering, medarbetarna, affärsinriktningar samt vision och ledarskap.

  • Handboken "Yalla Trappan – så gjorde vi" och inspirationsboken "Resan till Yalla" som metodstöd.

  • Kontinuerligt stöd i form av handledning under driftsfas, ett tillfälle per år, eller enligt överenskommelse.

  • Tillgång till Yalla Trappans varumärkesplattform, logotype och grafiska profil.


Kostnaden för certifieringen är en engångskostnad på 10 000 kr plus moms. Därefter utgår en kostnad på 10 000 kr per handledningstillfälle plus ersättning för resekostnader och övriga utlägg i samband med resan.

Historien om Yalla Trappan är på många sätt en framgångssaga, men vi har också stött på motgångar och misslyckanden. Genom att ingå i en större gemenskap av Yalla Trappor kan vi lära av varandras misstag och inspireras av varandras framgångar.