Yalla Trappans verksamhetsområden

Yalla Trappans verksamhetsområden är ingen slump. Det är ett tillvaratagande av de befintliga kunskaper som kvinnorna i våra verksamheter besitter. Att laga mat, städa och sy har många av kvinnorna jobbat oavlönat med i hemmet under många år.

Catering

Ateljé

Lokalvård

Restaurang

Konferens

Studiebesök

Projekt

Mentorskap