Nyheter

Sveriges Radio på besök

19 sep 2023

Idag har Sveriges Radio besökt Yalla lotsarna i Bosociala hubben på Rosengård!

Sveriges Radio söker nya infallsvinklar och lyssnargrupper och kom till oss för att prata om våra respektive jobb, om radio, och om program som vänder sig till utrikesfödda kvinnor.

Det blev en livlig diskussion med många värdefulla perspektiv, tankar och idéer! Deltog gjorde Yalla lotsarna, deltagare i Y-allas väg till arbete, och kvinnor boende på Rosengård.

Tack för besöket Karin!


Nytt projekt: Yalla goes east

14 sep 2023

Nu har projektet “Yalla goes east” startat. Yalla Trappan driver projektet tillsammans med organisationen Synerhiya i Ukraina och House of hope i Lettland. Vår bok ”Yalla Trappan, så gjorde vi” ska översättas till engelska och delar till Ukrainska och Lettiska.

Återigen handlar det om att stärka arbetslösa och marginaliserade kvinnor till självförsörjning.

Svenska institutet finansierar det tvååriga projektet. Vi ser alla fram emot vårt samarbete där vi lär av varandra.


Besök av vice statsminister Ebba Busch

1 sep 2023

I lördags tog vi emot Energi- och näringsminister samt vice statsminister hos oss på Yalla Trappan. Vi fick hjälp med att förbereda kvällens stora catering-beställning som Zeina och Fatme ansvarade för.

Verksamhetschef Therese Frykstrand och ordförande Filippa Morfiadakis fick också tillfälle att prata med ministern om hur civilsamhället kan och bör ges bättre förutsättningar att bidra till ett samhälle som håller ihop.

Kom och besök oss du med!


Samverkan över gränserna

16 maj 2023

Under två dagar har vi varit på plats i Norge där vi tagits emot av Bergen kommuns projekt Mat & Prat. Projektet är ett initiativ som på många sätt liknar Yalla Trappans upplägg; de driver nämligen också restaurang med syftet att introducera människor som står långt från arbetsmarknaden till jobb.

Likt vårt projekt Y-allas väg till arbete får deltagarna prova på det praktiska arbetet i ett kök, i kombination med teoretisk språkträning. I Bergen drivs projektet idag i kommunal regi, men med förhoppningen om att utvecklas till ett arbetsintegrerande socialt företag. Av denna anledning så har de också varit hos oss och fått vår mentorskapsutbildning!

Så sprids idéerna och metoderna bakom Yalla Trappan ännu en gång! Tack för besöket, och tack för att vi fått möjligheten att lära av varandra.


Yalla Trappan får ny ordförande

25 apr 2023

Så var dagen vi aldrig trodde skulle komma här

Till slut kommer den dagen när man vet att man kommer ta ett beslut som kommer förändra ens liv, jag är där nu. - Christina Merker-Siesjö

Efter 13 år som Yalla Trappans främsta förkämpe har vår trogne grundare och ordförande Christina Merker-Siesjö nått beslutet att ta ett steg tillbaka för välförtjänt tid med nära och kära.

Att ersätta den roll Christina haft är varken möjligt eller eftersökt. Den idé och det outtröttliga engagemang hon stått för har under åren gett kraft, inspirerat och skapat gemenskap. Samtidigt har Yalla Trappan växt och därmed bevisat att hållbara affärsmodeller som generar samhällsvinster i alla led är möjliga. Med Christina i ryggen känner vi oss nu redo att möta ett nytt ordförandeskap på Yalla Trappan.

I samband med att Christina avgår vill vi också passa på att hälsa vår nyvalda ordförande Filippa Morfiadakis varmt välkommen till Yallafamiljen. Vi är övertygade att Filippa med sin kompetens, erfarenhet och stora Yallahjärta kommer ta oss vidare till nya utmaningar på denna fantastiska resa.

Och till sist, TACK Christina. För allt du är, har varit, och alltid kommer vara för Yalla Trappan.


Yalla Trappan på Konsthallen i Malmö

4 feb 2023

Yalla Trappan lagade maten till Konsthallen i Malmös stora Vårutställning, FLIGHT (4/2 – 9/4 2023).

Utställningen, som är curaterad av Tawanda Appiah, handlar om vad som kommer till ytan när vi granskar vår historia med kritisk blick. Den är en hyllning till tre viktiga konstnärer i vår tid som har bidragit avsevärt till samtidskonsten. På Malmö Konsthall påminner deras kollektiva närvaro oss om vikten att konfrontera historien när vi föreställer oss våra framtider.

I samarbete med Konsthallen och SMAK så serverades 300 konstintresserade personer.

Gå och se utställningen, så angelägen!