Samverkan över gränserna

16 maj 2023

Under två dagar har vi varit på plats i Norge där vi tagits emot av Bergen kommuns projekt Mat & Prat. Projektet är ett initiativ som på många sätt liknar Yalla Trappans upplägg; de driver nämligen också restaurang med syftet att introducera människor som står långt från arbetsmarknaden till jobb.

Likt vårt projekt Y-allas väg till arbete får deltagarna prova på det praktiska arbetet i ett kök, i kombination med teoretisk språkträning. I Bergen drivs projektet idag i kommunal regi, men med förhoppningen om att utvecklas till ett arbetsintegrerande socialt företag. Av denna anledning så har de också varit hos oss och fått vår mentorskapsutbildning!

Så sprids idéerna och metoderna bakom Yalla Trappan ännu en gång! Tack för besöket, och tack för att vi fått möjligheten att lära av varandra.