Besök från Tanzania

30 nov 2022

En grupp från Tanzania och den evangelisk lutherska kyrkan kom idag på studiebesök till oss. Mycket frågor och någon ville också få allt vårt material på engelska skickat till sig för att använda det i sitt arbete i Tanzania.

Så knyts banden mellan oss och välden!