Women 4 Integration

15 nov 2022

I Yalla Trappans EU-finansierade projektet Women4Integration ingår erfarenhetsutbyte med 3 andra europeiska storstäder. I det fjärde och sista, besöker vi just nu Amsterdam där vi har besökt organisationen Eenhoorn som tillhandahåller social housing, ett arbete som minskar hemlöshet och ökar integrationen till bostadsmarknaden i Amsterdam.

Vi lär hela tiden av varandra, internt som externt.